Središče RotundaMinistrstvo za notranje zadeve.Naložba v vašo prihodnost
E-obvestilnik

Vpišite svoj spletni naslov za prejemanje rednega tedenskega obvestilnika.


Kontakt
Središče Rotunda, Stičišče NVO Obalno-kraške regije,
Destradijev trg 11
SI-6000 Koper
Tel.: +386 (0) 590 47 121
Fax.: +386 (0) 590 47 122
Aktualne novice

Predstavitve skupnega razvoja koncepta Istre, obalnih in obmejnih območij

Kraj: KoperDatum: 07. marec 2016 00:00

Področje Istre (HR in SL) ima skupne demografske, sociološke, gospodarske, naravne, zgodovinske in kulturne značilnosti. Državna meja območje ločuje in otežuje učinkovito upravljanje s prostorom ter varovanje skupnih resursov na celotnem področju Istre.

Glavna vsebina projekta PUT-UP ISTRE, ki se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, je pripraviti skupno vizijo uravnoteženega razvoja obmejnega prostora ter oblikovanje skupnih umeritev za urejanja prostora. Pri projektu sodelujejo naslednji partnerji: Zavod za prostorsko urejanje Istrske županije (vodilni partner), Mestna občina Koper, Mesto Pulj, Regionalni razvojni center Koper, Univerza v Ljubljani in Mesto Buzet. Cilji projekta je vzpostavitev trajnostnega regionalnega koncepta prostorskega razvoja Istre, bolj učinkovito upravljanje prostora in naravnih virov ter zagotoviti učinkovite javne storitve in infrastrukturo. Projekt tako podpira doseganje treh strateških ciljev čezmejnega programa Slovenija – Hrvaška. Projekt vstopa v zaključno fazo. Pripravljena so gradiva, ki jih želijo predstaviti širši politični in strokovni javnosti ter pridobiti mnenja o njih.

Vsebina gradiva:
- valorizacija dosedanjih razvojnih in prostorskih planov,
- skupna razvojna vizija,
- koncept bodočega prostorskega razvoja Istre kot celote,
- koncepti bodočega razvoja prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave,
- prostorske usmeritve za ključne razvojne vsebine za celotno območje Istre in za posebna zaokrožena območja: obala, obmejno območje in razvoj mest Buzet, Pula in Koper.

Program Javne razprave:
10.00 - 10.30 Registracija udeležencev
10.30 - 10.35 Pozdrav gostitelja
10.35 - 10.45 Projekt PUT-UP ISTRE
Ingrid Paljar, dipl. ing. arh., voditeljica projekta
10.45 - 11.05 Rezultati čezmejne sociološke ankete
11.05 - 11.35 Skupna razvojna vizija, koncept prostorskega razvoja Istre/ankete
dr. sc. Vladimir Lay, sociolog
Darko Martinec, dipl. ing. arh., Ratko Cimmermann, dipl. ing. arh.
11.35 - 11.55 Odmor za kavo
11.55 – 12.40 Koncepti razvoja prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave, z usmeritvami Prostorske usmeritve za razvojne vsebine za Istro in posebna zaokrožena območja: obala, obmejno območje
UL/FA prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.
12.40 – 13.10 Strokovne podlage za prostorsko urejanje mest Koper in Buzet
Ivana Štrkalj, Mestna občina Koper
Anica Milković Grbac, Grad Buzet,
Geoprojekt d.d.,
EU FONDIA d.o.o.,
Urbia d.o.o.
13.10 - 13.30 Predlog prostorske ureditve obale v mestu Pulj
Karmela Maren, mag.arh.
13.30 - 14.00 Razprava
14.00 – 15.00 Kosilo

Gradiva si lahko ogledate na spletni strani: http://put-up-istre.eu/index.php?id=4352

<<  Nazaj na seznam novic

Organizator in pobudnik izdelave:
Regionalno stičišče NVO
Oblikovanje celostne grafične podobe:
Irena Krešević
Elis Kadić
Oblikovanje spletne strani, tehnična podpora in izvedba:
Mugo d.o.o.