Središče RotundaMinistrstvo za notranje zadeve.Naložba v vašo prihodnost
E-obvestilnik

Vpišite svoj spletni naslov za prejemanje rednega tedenskega obvestilnika.


Kontakt
Središče Rotunda, Stičišče NVO Obalno-kraške regije,
Destradijev trg 11
SI-6000 Koper
Tel.: +386 (0) 590 47 121
Fax.: +386 (0) 590 47 122
Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Rok prijave: 28. december 2015
Višina sredstev: 172.643 EUR
Povezava: www.uradni-list.si

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Rok prijave: 29. december 2015
Višina sredstev: Od 300.000 do 1 milijona USD
Povezava: www.razpisi.info

Javno naročilo: Izbira organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje

Rok prijave: 05. januar 2016
Povezava: www.arso.gov.si

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016

Rok prijave: 06. januar 2016
Višina sredstev: 4.000.000 EUR
Povezava: www.mddsz.gov.si

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

Rok prijave: 06. januar 2016
Višina sredstev: 335.000 EUR
Povezava: www.mddsz.gov.si

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017

Rok prijave: 12. januar 2016
Višina sredstev: 2.400.000 EUR (za leti 2016 in 2017)
Povezava: www.ursm.gov.si

Javni razpis »Spodbujanje pripravništev«

Rok prijave: 15. januar 2016
Višina sredstev: 1.676.443 EUR
Povezava: www.szslo.si

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016

Rok prijave: 18. januar 2016
Višina sredstev: 85.000 EUR
Povezava: www.ukom.gov.si

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Rok prijave: 18. januar 2016
Višina sredstev: 185.000 EUR (predvidoma, letno)
Povezava: www.mk.gov.si

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020

Rok prijave: 19. januar 2016
Višina sredstev: 38.700.000 EUR
Povezava: ec.europa.eu

12
Organizator in pobudnik izdelave:
Regionalno stičišče NVO
Oblikovanje celostne grafične podobe:
Irena Krešević
Elis Kadić
Oblikovanje spletne strani, tehnična podpora in izvedba:
Mugo d.o.o.